درباره ما
 

داستان ما

مدیرپویا، داستان جوانانی پر از اشتیاق شکوفا شدن است که از بحران‌های فراوان و مسیری تو در تو عبور کردند تا به ایده‌ای دست یابند برای زندگی و کارآفرینی. مهمترین دغدغه‌ی این تیم انجام خدمتی است برای بهبود فرهنگ اشتغال.

تیم مدیر پویا برآمده از سوالات و مساله‌هایی است که بیشتر جوانان با آنها آشنا هستند:

چه شغلی را انتخاب کنم که در من رضایت ایجاد کند؟ چگونه مساله‌هایی را که در دنیای حرفه‌ای با آنها مواجه هستم حل کنم؟ سهم من در ایجاد این مساله‌ها و یافتن پاسخ آنها چیست؟

جستجو کردیم؛ با افراد بسیاری سخن گفتیم و از ایشان شنیدیم و تمام ایده‌ها را به کار گرفتیم. در روزهای تاریکی از یک زمستان آغاز کردیم. زمین خوردیم، برخاستیم و باز بر زمین افتادیم؛ اما راهی جز برخاستن دوباره نبود. ایده‌ها یکی پس از دیگری خلق شدند و تکامل یافتند تا اینکه اولین روزنه‌ها نمایان شدند. امروز یارانی را در کنارمان داریم که چون گوهر درخشانند و تیمی که پویاست و سرشار از اشتیاق.