مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشور عزیز ما نیز هم اکنون با معضل بیکاری جوانان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی روبرو است. مطالعات در این زمینه به وضوح نشان می‌دهد عدم کارآمدی آموزش‌های ارائه شده به جوانان در دانشگاه‌ها و مدارس، منجر به ناتوانی ایشان در یافتن موقعیت شغلی مناسب در حیطه‌ی تخصصی و همچنین عدم تمایل کارفرمایان به جذب جوانان تازه فارغ‌التحصیل شده است.

بیشتر بخوانید