مهارت‌های استخدامی

مهارت‌های استخدامی، آن دسته از مهارت‌های نرم افراد هستند که به آنها کمک می‌کنند تا در ایفای نقششان در محیط کار، عملکرد بهتر و شایسته‌تری را بروز داده و همچنین سازگاری بیشتری با محیط، همکاران و مشتریان داشته باشند.

تست فایل ویدئو ۱۳۹۶/۹/۲۷