رزومه نویسی

رزومه یک ابزار کلیدی است که فرد می‌تواند برای جستجو و به دست آوردن فرصت‌های شغلی پیش رو از آن استفاده کند. یک فروشنده همیشه از دو عامل کلیدی در تبلیغ محصول خود استفاده می‌کند: عامل اول کارکرد آن محصول است و عامل دوم و مهمتر مزایای استفاده از آن. رزومه به عنوان ابزار فروش تخصص و توانایی‌های هر فرد نیز باید منعکس کننده این دو نکته باشد.